Νέα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

By 25/05/2020 No Comments
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ραντεβού στο 251 ΓΝΑ Page_01

Αγαπητά μέλη μας,

Όπως ήδη γνωρίζετε, από τον Νοέμβριο 2019 λειτουργεί στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Ιστιοκυττάρωσης Langerhans Ενηλίκων. Στα πλαίσια της λειτουργίας του και πέραν των υπολοίπων δραστηριοτήτων του Κέντρου, πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή τακτικό Εξωτερικό ιατρείο Ιστιοκυττάρωσης.

 Προκειμένου να κλείσετε ηλεκτρονικά ραντεβού στο εν λόγω ιατρείο μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο έντυπο.

Διευκρινίζουμε ότι, τόσο το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης όσο και το τακτικό εξωτερικό ιατρείο Ιστιοκυττάρωσης, δέχονται περιστατικά με ήδη διαγνωσμένη Ιστιοκυττάρωση και όχι ασθενείς χωρίς ανάλογο ιστορικό, αλλά με απλή υποψία της νόσου, που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες εδώ