Στις 12 Νοεμβρίου 2019, μετά από κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εθνικής Άμυνας, αναγνωρίσθηκε το Τμήμα Έρευνας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας ως κέντρο εμπειρογνωμοσύνης για την Ιστιοκυττάρωση Langerhans (LCH) ενηλίκων. Όραμα και στόχος του εν λόγω κέντρου είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας στους ενήλικες ασθενείς με LCH, να παράγει νέα γνώση και δεδομένα από την έρευνα πάνω στη νόσο, να δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες εργασίας για τα στελέχη υγείας που ασχολούνται με την παροχή φροντίδας στους ασθενείς, καθώς και να ενσωματώσει όλες τις πρόσφατες εξελίξεις στην αντιμετώπιση και θεραπεία της νόσου.

Υπεύθυνος του κέντρου είναι ο ενδοκρινολόγος Μάκρας Πολυζώης, καθώς και ο ενδοκρινολόγος Γρηγόριος Καλτσάς. Ουσιαστικά το παρόν κέντρο είναι η συνέχεια της κλινικής ενηλίκων που έως τώρα δεχόταν τα περιστατικά στο “Λαϊκό” Νοσοκομείο.

Το κέντρο εμπειρογνωμοσύνης στελεχώνεται από μία πολυεπιστημονική ομάδα ιατρών, τόσο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας όσο και της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του “Λαϊκού” Νοσοκομείου. Χαρακτηριστικά οι ιατρικές ειδικότητες που αντιπροσωπεύονται στο κέντρο είναι οι: Ενδοκρινολογία, Παθολογία, Αιματολογία, Ογκολογία, Πνευμονολογία, Ορθοπεδική, Δερματολογία, Παθολογοανατομία, Ακτινολογία, Πυρηνική Ιατρική, κά.

Το κέντρο εμπειρογνωμοσύνης της LCH ενηλίκων χρησιμοποιεί όλες τις δομές του 251 ΓΝΑ προκειμένου να παρέχει την αντίστοιχη υγειονομική υποστήριξη στους ασθενείς του. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν προκύπτει κάποιος περιορισμός στη δυνατότητα χρήσης του κέντρου λόγω της στρατιωτικής φύσης του νοσοκομείου, με δεδομένο ότι η υπουργική απόφαση που θέσπισε το εν λόγω κέντρο προβλέπει τη χρήση του από οποιοδήποτε ενήλικα πάσχοντα από LCH, ανεξαρτήτως με τη σχέση του με την Πολεμική Αεροπορία.

Εκτός από τη δυνατότητα νοσηλείας και χορήγησης ενδονοσοκομειακής θεραπείας στους ασθενείς που κρίνεται σκόπιμο, λειτουργεί κάθε Παρασκευή τακτικό εξωτερικό ιατρείο Ιστιοκυττάρωσης από τις 10:30 έως τις 13:00. Για ραντεβού στο συγκεκριμένο τακτικό ιατρείο μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 7463300 τόσο κατά τις πρωινές όσο και κατά τις απογευματινές ώρες.